۰۳ – توان، جذر، باقیمانده و خارج قسمت

سوال ها

 • 0

  عملگر باقیمانده کدام است؟

  soroush
  پاسخ

  ۱) /
  ۲) %
  ۳) //
  ۴) *