الوپرده – شستشوی آنلاین پرده

الوپرده – شستشوی آنلاین پرده؟ شوخی میکنی!؟   خب سلام مجدد، بعد از مدت طولانی ای پر از مشغله برگشتم. همونطوری که قول داده بودم بهتون قرار بود که از استارت آپ ها و بیزینس شما در صورتی که توی حوزه ICT باشه حمایت کنم. امروز میخوام بیزینس جالبی رو بهتون معرفی کنم که توی […]